Gróf I. Festetics György Művelődési Központ Muzeális Gyűjtemény és Városi Könyvtár

pályázatot hirdet

közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaszerződéses jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala Megye, 8380 Hévíz Rákóczi utca 9.

Illetmény és juttatások:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelő bérezés.

A munkáltatói jogok gyakorlója:

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ Muzeális Gyűjtemény és Városi Könyvtár igazgatója

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú szakirányú képesítés,
 • 3 hónap próbaidő kikötésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közművelődési szakterületen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Jó kommunikációs képesség
 • Pontos, precíz munkavégzés
 • Kiváló együttműködő készség
 • Önállóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • közművelődési szakterületen szerzett gyakorlat igazolása
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hermann Katalin Bernadett mb. igazgató 83/341-545 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, zárt borítékban a pályázatnak Gróf I. Festetics György Művelődési Központ Muzeális Gyűjtemény és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (8380 Hévíz Rákóczi utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közművelődési szakember

 

Személyesen: Zárt borítékban a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ Muzeális Gyűjtemény és Városi Könyvtár 8380 Hévíz Rákóczi utca 9. címén átadva.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31.